Đồng Nai thu hút 1,83 tỷ USD vốn FDI

Đồng Nai thu hút 1,83 tỷ USD vốn FDI

Trong 11 tháng năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Đồng Nai là 1,83 tỷ USD, đạt 183% kế hoạch năm. Theo Sở kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai, trong tháng 11, toàn tỉnh đã có thêm 15 dự án đầu tư FDI được cấp phép và điều chỉnh tăng vốn đầu tư với...
Thu hút FDI vào Đồng Nai: Hấp dẫn từ nội lực

Thu hút FDI vào Đồng Nai: Hấp dẫn từ nội lực

Trong 2 năm trở lại đây, luồng vốn FDI đang tạo ra một động lực mới cho các khu công nghiệp (KCN) phía Nam Việt Nam. Tại Đồng Nai, từ đầu năm 2015 đến nay các KCN đã thu hút FDI đạt gần 4 tỷ USD, trong đó phần lớn nhà đầu tư chọn điểm đến là các KCN có vị trí kết nối...