Mặt bằng tổng thể

Khu đô thị mới Long Hưng nằm trong tổng thể quy hoạch dự án Dreamland City, với tổng diện tích lên tới 1300ha. Hiện tại chủ đầu tư dự án đang triển khai mở bán khu đầu tiên là khu ngân long bắt đầu mở bán vào ngày 9/8/2016

Xem thêm về Dreamland City tại: www.dreamlandcity.vn

LONGHUNG1-33PrintBROCHURE-021