Trong 9 tháng đầu năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã thu thú được 1,89 tỷ USD vốn FDI, xếp vị trí thứ 3 trong cả nước sau Hải Phòng và thành phố Hà Nội.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2016, Đồng Nai có tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,89 tỷ USD. Các dự án đầu tư mới và tăng thêm vốn vào Đồng Nai chủ yếu lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư hạ tầng dự án khu dân cư. Dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh có nguồn vốn lớn nhất là dự án thành phố Amata Long Thành (huyện Long Thành), tổng vốn đầu tư đăng ký 309,3 triệu USD của nhà đầu tư Thái Lan. Đây cũng là một trong 5 dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất cả nước.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính chung cả nước trong 9 tháng của năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 16,43 tỷ USD. Dẫn đầu trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài là TP.Hải Phòng có tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,74 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,97 tỷ USD, chiếm 12%.

Theo Cafeland