Trong 11 tháng năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Đồng Nai là 1,83 tỷ USD, đạt 183% kế hoạch năm.

Theo Sở kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai, trong tháng 11, toàn tỉnh đã có thêm 15 dự án đầu tư FDI được cấp phép và điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng số vốn hơn 160 triệu USD. Trong số 15 dự có có 9 dự án cấp mới với vốn đầu tư 79 triệu USD. 6 dự án đăng ký và điều chỉnh với tổng vốn 81,8 triệu USD.

Tính chung 11 tháng qua, Đồng Nai cấp mới 88 dự án với tổng vốn 1,07 tỷ USD; 83 dự án điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm 760,1 triệu USD. Tổng vốn FDI 11 tháng là 1,83 tỷ USD, đạt 183% kế hoạch năm.

Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu đầu tư vào Đồng Nai với 36 dự án, tổng vốn đăng ký 219 triệu USD; Nhật Bản xếp thứ hai với 12 dự án, Đài Loan xếp thứ 3 với 10 dự án. Tiếp sau đó là các quốc gia khác như Thái Lan, Trung Quốc…

Các dự án đầu tư mới và tăng thêm vốn vào Đồng Nai chủ yếu lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư hạ tầng dự án khu dân cư. Dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh có nguồn vốn lớn nhất là dự án thành phố Amata Long Thành (huyện Long Thành), tổng vốn đầu tư đăng ký 309,3 triệu USD của nhà đầu tư Thái Lan.

Theo Cafeland